Veiligheid

 

Groepenkast

De veiligheid van een groepenkast !

Uw auto heeft een airbag? Nu zult u zich afvragen wat heeft dit met groepenkasten te maken? Nou het volgende, alles met veiligheid voor u en uw gezin, vooral voor kleine kinderen die soms alleen in de kamer/keuken zijn en met een voorwerp in een wandcontactdoos kunnen prikken.

 

Doorgaans leven we langer in een huis dan in een auto, in een auto wordt altijd gestreefd naar veiligheid, maar in een huis wordt daar veel minder aandacht aan besteed, terwijl dit net zo, of nog belangrijker is.

We werken met steeds meer elektrische apparatuur,die alsmaar luxer en geavanceerder wordt. Om deze apparaten en u zelf tegen brand, kortsluiting etc. te beschermen zullen er aanvullende veiligheidsvoorzieningen in de groepenkast gemaakt moeten worden.

 

Aardlekschakelaar !                                                                                                                                      

Meerdere groepen kan men samen nemen en beveiligen met een aardlekschakelaar. De aardlekschakelaar meet het verschil tussen de hoeveelheid elektrische stroom die de installatie in      gaat en de stroom die er weer uit gaat. Is dit verschil te groot (=< 30mA normale groep in woonhuis) dan schakelt deze schakelaar de stroom af binnen 200 milliseconden.                                            

Lekstroom !                                                                                                                                                      

Het verschil kan ontstaan doordat een storing is opgetreden in een apparaat waarbij op het metalen chassis elektrische spanning komt te staan. Bij een zogenaamd geaard apparaat zal de lekstroom via de wandcontaktdoos wegvloeien. Bij een niet geaard apparaat, zal bij aanraking de elektrische stroom door het lichaam wegvloeien naar aarde. In beide gevallen is de retourstroom niet gelijk aan de stroom die het huis via de differentiaalschakelaar=aardlekschakelaar is ingegaan, de aardlekschakelaar treedt in werking voordat de situatie levensbedreigend is geworden